Şeffaflık ve güven

Nuance Derneği, şeffaflık ilkesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında hem bir köprü vazifesi görüyor hem de bağışta bulunmak isteyen ve bunu nasıl ve nereye yapacağını bilmeyenler için önemli bir rol oynuyor. Mutlaka birçok insanın aklından yardım etmek geçmiştir. Yardımların emin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığı ve mağduriyetlerinin giderip giderilmediği gibi soru işaretleri olmuştur. Bu tür konularda zerre kadar şüphe duyulması, hem yardımseverlerin hem de yardım derneklerinin amacına gölge düşürdüğünden ötürü en önemli ilkemiz: “ Şeffaflık.”  Yapılan bağışların nereye, kime ve nasıl gittiği hususunda güvenilir olmak, bağışçıları her daim bilgilendirmek bizim görevimizdir.

Kardeşlik ve samimiyet

Rotasını iyiliğe ve kardeşliğe çeviren derneğimiz insanların kalplerinde hoş bir seda ve çehrelerinde tatlı bir tebessüm bırakmak istiyor. Bunu da ancak tevazu içerisinde kardeşliğin ve samimiyetin pekiştirilmesiyle mümkün olabileceğini biliyoruz. İşimizde samimiyiz çünkü biz işimize ve insanlığa saygılıyız. Gelecek kaygısı ile yaşam hakkı ellerinden alınan bebekler, çöpten çocukları için yiyecek toplayan anne ve babalar, bir yudum temiz su içebilmek için kilometrelerce yol yürüyenler, emeğinin karşılığını hakkıyla alamayanlar, bizlerin yediğinden yiyemeyen; bizlerin giydiğinden giyemeyen mazlumlar, zayıflar ve güçsüzler, herkes bizim kardeşimiz ve onurumuzdur. İşte bizim nüansımız tam da bu noktada başlıyor. Dünyanın muhtelif yerlerinde çiğnenen ve zedelenen insanlık onurunun yeniden yüceltilmesi ve korunması için çalışıyor, çabalıyor ve yardımlaşıyoruz.

Tarafsızlık

Derneğimiz din, dil, renk, ırk, yetim, dul, fakir vs. gözetmeksizin emanet edilen yardımları ve bağışları sahiplerine en iyi ve en uygun şekilde ulaştırabilmek için tarafsızlık ilkesine sımsıkı sarılıyor. Aralıklı ve düzenli olarak yılın çeşitli zamanlarında, özellikle fakirliğin yaygın olduğu yerlerde ve afet bölgelerindeki bölge insanlarına karşı tarafsızlığını koruyarak bağışları, temel ihtiyaç ve insani yardım malzemelerini ulaştırıyor.