Misyonumuz

Birden fazla kurum ile iş birliği yapan derneğimiz, sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.İnsanın onur ve haysiyetine yakışır bir şekilde bu işi yapmaya itina ve ihtimam göstermektedir. İstikrarlı bir şekilde yardımlaşmayı ve sosyal dayanışmayı yaymakta. Ayrıca uluslararası farklı kurumlar ile iş birliği yaparak yardımlaşma bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Derneğimiz dünyanın muhtelif yerlerinde çiğnenen ve zedelenen insanlık onurunu tekrardan inşa edilebilmek için çalışmaktadır.Öte yandan bölgesel sürdürülebilir projeler geliştirmekte, kalıcı ve etkin çözümlerle uzun vadeli ihtiyaçları karşılayıp, mağduriyet ve muhtaçlık durumunun önüne geçmeyi hedeflemektedir.Özellikle su ve gıda gibi temel ihtiyaçların seri bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bir kerelik değil sürdürülebilir yardımlaşma anlayışı ile yolunu çizen derneğimizin misyonu kırık gönüllere dokunarak kalpleri onarmaktır. Bu iyilik kervanına herkes katılabilir ve dünyanın dört bucağına yardım elini uzatabilir.

Vizyonumuz

  1. Toplumsal dayanışmayı arttırarak, daha adil ve eşit bir dünya için çalışmak.
  2. İnsanların birbirlerine daha duyarlı, anlayışlı ve saygılı olmalarını teşvik etmek.
  3. Kadınların ekonomik özgürlüğünü desteklemek ve girişimciliklerini teşvik etmek.
  4. İnsanlar arasında dayanışma ve işbirliği kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak.
  5. İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek için sürdürülebilir projeler geliştirmek.
  6. Gönüllü çalışma kültürünü teşvik etmek ve gönüllülerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak.
  7. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak.
  8. Çocukların eğitim ve gelişimine destek olmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak.
  9. Kadınların yaşam kalitesini arttırmak için projeler üretip hayata geçirmek.